Ve stínu klášterních zdí

11. května 2018 v 9:13 | Eillen |  Ve stínu klášterních zdí (Aldorma)
Druhá série, která letos vznikla v rámci DMD.
Tentokrát ze Aldormy. Hlavní postavou je Adamar Brangan - bývalý vévoda potrestaný za zradu a odsouzený k dožití v klášteře bez možnosti komunikace s okolním světem.Téma: Všechno nebo nic - 1.4.2018
Nový život
Adamar Brangan stál na nádvoří kláštera a rozhlížel se kolem sebe. Tohle měl být jeho nový domov. Odsud již nikdy nesměl odejít. Trest za to, že se odvážil riskovat. Kdyby to vyšlo, mohl manipulovat novou královnou. Být šedou eminencí v pozadí řídící všechno a všechny.
Jenže dračí vůle je dračí vůle a králem se stal Creagan Elat. A protože nechtěl začít kralování rozkazem k popravě vzpurného vévody, vykázal jej do kláštera.
Adamar se rozhodl, že z nastalé situace vytěží, co půjde. Všechno nebo nic. To bylo jeho motto.
Opat Caleb by se měl začít bát o svoji pozici, pomyslel si.


Téma: Němí svědci - 2.4.2018
Dopis v plamenech
Plameny v opatově pracovně pohlcovaly dopis. Poslední list zmizel v nenávratnu. Adamar vše mlčky pozoroval.
"Abyste Adamare nezapomněl, že součástí trestu byl zákaz komunikace s okolním světem," pousmál se opat Caleb.
"Dopis byl od mé ženy," podotkl klidně Adamar.
"I ona byla poučena. Nikdo jí nemůže zabránit v psaní dopisů. Já však králův rozkaz hodlám plnit. Jak už jsem jednou řekl. Veškeré dopisy budou spáleny," prohlásil klidným hlasem opat.
"Calebe, udělal jste největší chybu svého života," pousmál se Adamar.
"Draci jsou mi svědky, že jsem neměl jinou možnost," odpověděl opat a zadíval se na sedm dřevěných dračích hlav nad futry.


Téma: Tři krát tři - 3.4.2018
Cela
Díky soukromé audienci u opata zmeškal Adamar večeři. Tak nějak měl pocit, že to byl opatův záměr. Hlad sice měl, naštěstí jeho žaludek odmítal, tak jako on sám, dát najevo svoji nespokojenost nahlas.
Následoval jednoho z bratrů, který jej měl odvést k jeho cele.
Uvězněn v klášteře v soukromé cele. Jak ironické, pomyslel si.
"Vaše komnaty," pronesl bratr a poodstoupil. Adamar dělal, že jeho úšklebek nevidí a raději se rozhlédl po pokoji.
Byl čtvercového tvaru a odhadoval jej na maximálně tři na tři metry. Jediným nábytkem byla dřevěná pryčna a klekátko.
"Mohlo to být horší," pronesl, čímž zkazil bratrovi náladu.Téma: Královna cest - 4.4.2018
Noční toulky
Byla hluboká noc, ale Adamar stále nespal. Vyčkával. Měl v plánu si v noci projít klášter, aby v dalších dnech nebloudil. Jen ať se všichni diví, jak se může orientovat v místě, které nezná.
Sice byl zákaz nočního vycházení. Ale to Adamara nezajímalo. Vždyť přeci dračí kněží vždy tvrdili, že cesta víry je tou jedinou správnou. Adamar s nimi bezvýhradně souhlasil. Sám po takové cestě šel.
Měl víru.
Věřil v sebe samého!
Navíc, i když zradil království, draci, kteří byli jeho zradě přítomni, ho nepotrestali.
Co jiného si mohl myslet, než že tím mlčky souhlasí s cestou, kterou si zvolil?
Bonusové téma: Poslední hrdina - 4.4.2018
Léčitel
Adamar měl klášter skoro celý prozkoumaný.
Kuchyň byla zamčená. Což očekával.
I tak doufal, že se mu podaří sehnat něco k snědku.
Zbývalo už jen projít jediné křídlo. Pomalu vystoupal po samonosném schodišti a vešel do patra, kde byli ubytováni nemocní bratři.
"Čekal jsem, že dorazíte dřív, bratře," ozval z pootevřených dveří léčitelův hlas. Adamar vstoupil a zavřel za sebou.
"Je o mně známo, že nepodporuji opatův názor na hladovku za trest," dodal léčitel a odvedl Adamara do své pracovny.
Na stole ležel krajíc chleba se sýrem.
"Jste asi jediný, kdo se mu odváží otevřeně vzdorovat," podotkl Adamar.
"Byl jsem."

Téma: Probuď se - 5.4.2018
Po měsíci
V klášteře Adamar pobýval už celý měsíc. Za tu dobu prošel snad každou prací, kterou si opat dokázal vymyslet.
Začalo to lehce. Sloužil v kuchyni, kde měl na starost mytí nádobí.
Přesunuli ho poté, co zjistili, že přes den ujídá ze zásob.
Poslední prací bylo zalévání zeleninových záhonů.
Část jemu svěřených rostlin zaschla, další pro změnu uhnívala z přebytku vody.
Ale teď to vypadalo, že konečně někdo přišel za opatem a zřejmě na něj zařval: "Probuď se, máš tu učence, tak toho využij!"
Tak Adamar skončil v knihovně, kde měl přepisovat kroniky.
Nedokázal se udržet - do textu vepisoval své názory.

Téma: Čas hesel - 6.4.2018
Vzkazy v kronice
Jak Adamar čekal, opat brzy přišel na jeho dodatky v kronice. Očekával přesun na jinou práci. Jenže opat jako by rezignoval. Ponechal Adamara v knihovně. Jen ho požádal, aby neničil více knih a svá moudra svěřoval jen do té jedné kroniky.
Toto vítězství neušlo ostatním bratrům. A tak Adamar v rozpracované kronice začínal nacházet krátké vzkazy.
Víra spasí duši. Kdo však nakrmí tělo?
Půlnoc nepřeje pilným včelkám, leč na schůzku je nejlepší.
To a mnohá jiná hesla nacházel den co den a dělal, že je nevidí. Tušil, že se s ním někdo chce spojit. On však nebude chodit na zavolání.

Téma: Nabídka která se nedá odmítnout - 7.4.2018
Osobní pozvání
Adamar dále nacházel vzkazy. Některé dokonce ve vlastní cele. Stále však dělal, že o ničem neví. Trvalo to dva týdny, než tajemnému pisateli došla trpělivost.
"Uvědomujete si, co děláte?" pronesl jednoho večera při mši bratr sedící po Adamarově pravici.
"Nabídka, kterou jste dostal se nedá odmítnout," pokračoval muž sedící po levici.
"Měli byste vědět jednu věc. Branganové neskáčí, jak někdo píská. Vy máte zájem o mě. Tak si pro mě musíte dojít," odpověděl klidně Adamar.
"Dnes v noci je schůze v knihovně. Byl byste tak laskav a poctil nás svojí přítomností?" zeptal se bratr.
Adamar s úsměvem kývl na souhlas.


Téma: Už nejsem dítě - 8.4.2018
Schůzka v knihovně
Bylo těsně po půlnoci a chodby zely prázdnotou. Adamar vyrazil na tajnou schůzku. Když konečně došel ke dveřím vedoucím do knihovny, čekali na něj oba bratři z večerní mše.
"Jste očekáván," zašeptal jeden a ustoupil, aby mohl Adamar vejít.
"Ale, ale," pousmál se Adamar. "Kdo by čekal, že tu narazím na chlapečka hraběte Walfara."
"Nemluvte se mnou jako s dítětem!" vyprskl muž naštvaně. "Mimochodem, teď jsme si oba rovni," dodal.
"Chlapče, ty si navázal kontakt se mnou," začal Adamar pevným hlasem. "Ty zřejmě potřebuješ mě. Ne já tebe. Takže ne, nejsme si rovni," dodal. "Tak povídej, co po mně chceš?"

Téma: Poslední bílé místo na mapě - 9.4.2018
Promrhaná šance
Adamar poslouchal vůdce rebelující skupiny. S každým dalším slovem se utvrzoval, že dosud měli neskonalé štěstí.
"Abych to shrnul," začal Adamar poté, co dostal prosto se vyjádřit. "Ty mi tvrdíš, že jedině, o co vám jde, jsou peníze a z nich plynoucí potěšení, které je vám jako mnichům odpíráno?"
"Byl jsem synem hraběte. Odmítám žít jako chuďas," odfrkl jeho společník.
"U všech draků. V každém království jsou místa, kam ani králova moc nesahá. Dalo by se říct, že jsou to prázdná místa na politické mapě! Takových příležitostí! A tobě jde jen o peníze na děvky a chlast," rozesmál se Adamar.


Téma: Buben - 10.4.2018
Nehody se stávají
"Neříkejte, že vám peníze a moc neschází?" zasmál se mladý kněz.
"To netvrdím. Jen říkám, že riskujete pro nic," odpověděl Adamar. "Až vám na to opat přijde, co myslíte, že udělá? Poděkuje vám, že se snažíte přivést klášter na buben?"
"Opat je slepý," odfrkl si kněz. "Dva roky vede klášter a ještě na nic nepřišel. A i kdyby, nehody se přeci stávají, ne?"
Adamar si všiml pobavených jiskřiček v očích svého společníka. Poznal narážku. Předchozí opat zemřel nečekaně. Na dvůr se tehdy donesla zpráva, že odešel pokojně ve spánku a stal se hvězdou. Adamar pochopil, že mluví s opatovým vrahem.


Téma: Upřednostňuji osobní setkání - 11.4.2018
Konec schůzky
"Předpokládám, že teď přijde vyhrožování," podotkl Adamar.
"Samozřejmě musíte pochopit, že pokud jste proti nám, nemohu vás jen tak jít," pousmál se kněz.
"Jistě. A vyřešíte tím i opatův problém. Bude vám vděčný a nebude vás z ničeho podezírat," odpověděl Adamar klidně.
"Takže, jak jsme na tom?" dotázal se kněz netrpělivě.
"Za určitých podmínek bych s vámi mohl spolupracovat. Když si stanovíte vyšší cíle," tentokrát to byl Adamar, kdo se usmíval. "Mimochodem, nedělejte víckrát stejnou chybu a jednejte raději přes prostředníka," dodal.
"Nedůvěřuji prostředníkům. Raději mluvím s každým osobně. Vaše podmínky probereme později," rozloučil se kněz a odešel z knihovny.


Téma: Kyselé vítězství sladká prohra - 12.4.2018
Pěšák
Od schůzky v knihovně uplynulo již několik týdnů. Adamar se s Haydenem však scházeli minimálně dvakrát týdně. Útočištěm jim bylo nemocniční křídlo. Ty dny se v noci o nemocné staral jeho pomocník, kterého zlákala vidina světského života.
A tak měli Hayden s Adamarem čas a klid na plánování. Hayden netušil, jak by se měl cítit. Adamar postupně přebíral vůdčí pozici a on tomu nedokázal nijak zabránit. Nelíbilo se mu to, Ale Adamar nacházel další způsoby, jak klášter obrat o peníze. Na jednu stranu byl Hayden za větší množství peněz rád. Musel se však smířit s tím, že se stává pěšákem.

Téma: První třída - 13.4.2018
Upevnění pozice
Adamar se kromě vedení tajné skupiny snažil upevnit svoje postavení v klášteře. Nebylo to těžké. Dokázal poznat, jak se chovat k mnichům. Ke každému měl jiný přístup a postupně si je dokázal skoro všechny naklonit.
Samozřejmě, bylo pár mnichů, kteří mu otevřeně dávali najevo svoji nechuť nad jeho přítomností v klášteře. I pro ně však měl vždy připravený úsměv a slova porozumění.
Adamar si byl vědom, že jej opat pozoruje. Nikdy však proti němu nezakročil. Tohle byla vysoká politika klášterního typu a oba dva byli prvotřídními hráči. A protože opat upustil od brojení proti Adamarovi, nastal v klášteře napohled klid.


Bonusové téma: Tma tmoucí - rozhlasová hra - 14.4.2018
Půlnoční návštěva
Zvuk skřípajících dveří.
Mnich (naléhavě): Nechte zhasnuto!
Adamar (klidně): Jak si přejete. Co vás přivádí uprostřed noci?
Mnich (namíchnutě): Vévodo, tohle není hra.
Adamar (pobaveně): Samozřejmě, že je to hra. Hrajeme na život a na smrt. Prohrajeme všichni. Smrti se vyhnout nedá. Otázkou je, kdo prohraje první.
Mnich (rezignovaně): Dobrá. Budeme to hrát podle vašich pravidel. Jak jste na tom? Začal vám důvěřovat? Na veřejnosti už se vás nestranní.
Adamar (zamyšleně): Důvěra? Tu nikdy nezískám. Úcta? Tu snad. Ten plán je nebezpečný. I tak jej však provedu. Dejte signál a spustíme to.
Zvuk skřípajících dveří, zavrzání postele a poklidného oddychování.


Téma: Pekelný zákazník - 14.4.2018
Bez slitování
Překvapivou událostí bylo, když opat jmenoval Adamara Brangana novým vyjednavačem s kupci z Tezárie.
Stoupenci opata nechápali, proč dává tomu muži takové postavení.
Stoupenci vévody tajně slavili, neboť se jim otvírali další možnosti.
A Adamar? Ten se zhostil svého úkol s vervou sobě vlastní. Kupci od prvního dne pochopili, že jim skončili dny, kdy jim klášter podepsal jakoukoliv smlouvu a neváhali označit Adamara za Barbara. Nastal čas tvrdého vyjednávání.
Nakonec obě strany odcházeli spokojené.
Když Adamar předkládal nové smlouvy opatovi, bylo vidět, že klášter ušetří. Drobná úprava cen opatovi unikla. Část z ušetřených peněz se opatovi do rukou nikdy nedostane.


Téma: Na dně - 15.4.2018
Neopatrný
Teď, kdy bylo díky novým smlouvám jisté, že opat nemůže přijít na okrádání kláštera, byl čas přistoupit k radikálnímu opatření. A tak bylo třeba navštívit nemocniční křídlo. Právě tam byly v truhlici na samém dně schovány bylinky, kterými hodlal vyřešit problém, který jej trápil.
Klášter spal. Nemocniční křídlo mělo být prázdné a tak přestal být opatrný. Když zaslechl zavrzání pantů, věděl, že je vše ztraceno.
"Víte, nikdy jsem nevěřil, že úmrtí bývalého opata bylo přirozené," prohlásil léčitel. "Podal jste mu bylinný výluh sám, nebo s vámi někdo spolupracoval, bratře Haydene? A koho jste chtěl otrávit tentokrát?"
Bratr Hayden zarytě mlčel.


Téma: Dobře naložený tučňák - 16.4.2018
Padneme oba
Hayden seděl v cele. Na hlídce stáli opatovi nejvěrnější spojenci.
A tak Haydenovi nezbývalo nic jiného, než sedět a přemýšlet, jak to udělat, aby spolu s ním trpěl i Adamar.
Ten chlap ho štval čím dál víc. Ještě když byl vévoda, musel stát v pozoru před králem, který mu přistříhl křidélka. A on si přesto v tom chladném severu našel nový způsob a jen tak vesele prokluzoval vším.
Jenže teď už nebyl na severu. Létat stále nemohl. A čas na přizpůsobení mít nebude. Hayden byl rozhodnut. Pokud má padnout on, tak i Adamar. Však ona ho ta dobrá nálada přejde!

Téma: Bodláčí - 17.4.2018
Výslech
"Myslíte si, že vám uvěřím?" zeptal se opat.
"Všechno je chyba vévody!" opakoval bratr Hayden.
"Máte mě za blázna?" zvýšil opat hlas. "V době, kdy zemřel opat Matthew, byl bratr Adamar vévodou. Chcete říct, že jeho plánem celou dobu bylo dostat se do kláštera a přijít o veškerý svůj majetek?"
"Vévoda Brangan," začal bratr Hayden, ale opat jej zarazil.
"Dost! Za chvíli budete tvrdit, že může za bodláčí rostoucí na bylinných záhonech. U draků! Schovával jste si rulík! Koho jste chtěl zabít?"
Opat nečekal na odpověď. Nechal bratra odvést. Nikdo si nevšiml pohledu, který si Hayden vyměnil s léčitelovým pomocníkem.

Téma: Terno - 18.4.2018
Bobule
Bratr Hayden vyčkával ve své cele na provedení trestu. Církevní zákon pravil jasně. Smrt za smrt.
Dveře cely se otevřely a dovnitř vešel léčitel. Pozoroval Haydena s neskrývaným odporem.
"Máš být zavěšen v kovovém koši a ponechán k smrti vyhladověním. I když si mi zabil přítele, nehodlám dopustit, abys tak dlouho trpěl. A nemysli si, že ti někdo jiný pomůže. Vím, kdo ti pomáhá," prohlásil léčitel, položil na stůl misku s rulíkem a odešel.
Hayden léčiteli uvěřil. Tohle byl konec. Podíval se na misku. Alespoň překazí opatovi radost. Vzhledem k tomu, že stejně zemře, to zase nebyla tak velká výhra.

Téma: Dcera svého otce - 19.4.2018
Slova útěchy
"Chci ho vidět trpět!" vybuchla žena v opatově pracovně.
"Vrah vašeho strýce je již po smrti. Sám se zabil," pronesl opat.
"Geraldine," začal tichým hlasem Adamar. "Strýc vás miloval. Sám neměl potomky, ale ve vás viděl vlastní dceru. Vím, že je to složité. Ale buďte jako on. Zahoďte svoji nenávist a zkuste jít cestou víry. Váš strýc by si to přál."
Místnost se ponořila do ticha. Opat byl rád, že souhlasil s Adamarovým návrhem být přítomen, až přijede neteř bývalého opata. Ač jej neznal, uměl nalézt ta správná slova.
"Jak nalézt víru, když jej zabil muž víry?" rozplakala se Geraldine.

Bonusové téma: Já nic já muzikant - nekrolog - 19.4.2018
Zapomenutý
Draci si mohou oddechnout, neboť na věčnost byla prokleta duše muže, jenž neznal slitování a vždy jen tužby své uspokojoval. Za svého krátkého života ničeho významného nedosáhl a vzhledem ke svému postavení třetího syna hraběcího domovem se mu klášter stal. Zde zášť svoji pěstoval, a tak jako ve světském životě, prohřešky své duše prohnilé na druhé svaloval. Nebude nadále na něho vzpomínáno pro jeho odporné činy, kdy se neštítil snížit ke krádežím, smilnění a v poslední řadě též úkladnému zavraždění muže, jenž mu byl ochoten otevřít otcovskou náruč. Jeho jméno nechť je navěky zapomenuto.
nejmenovaný bratr, prachsprostý vrah, 136 - 156

Téma: Shoď skopce z kopce - 20.4.2018
Nečekaná záchrana
Opat stál ve dveřích svých komnat a vyděšeně sledoval plameny pohlcující schodiště.
"Co tu stojíte jak sloup!" ozval se hlas, ale opat přes kouř nikoho neviděl. Po chvíli se před ním objevil Adamar ve společnosti knihovníka a dalších dvou mnichů. "Jdeme!" prohlásil, ale opat vyděšeně zavrtěl hlavou.
"U draků! Na tohle nemáme čas. Ta prokletá beranní tvrdohlavost vás přivede do hrobu. Ale ne dnes!" Naštvaně přiběhl k opatovi a strčil ho ze schodů. Mniši zachytili kutálejícího se opata, pomohli mu na nohy a společně utíkali pryč od vražedných plamenů.
Na nádvoří je ihned odchytil léčitel a začal jim ošetřovat popáleniny.


Téma: Odteď jsem optimista - 21.4.2018
Léčitelův pomocník
Celou noc s léčitelem ošetřoval zraněné. Ve chvíli, kdy jej opat poslal pro Adamara, pocítil strach.
Ne, nemůže přeci tušit, že jsem zapálil knihovnu, pomyslel a došel pro vévodu a cestou vymýšlel jak to udělat, aby mohl být jejich rozhovoru přítomen. Nakonec stačilo říct, že oběma potřebuje převázat obvazy.
"Proč jste mne zachraňoval?" zeptal se opat.
"Chtěl jít léčitel, ale toho bylo potřeba jinde," vysvětloval Adamar. "Navíc, jen draci vědí, koho by zvolili za příštího opata, kdybyste zemřel."
"Jedna zapomenutá svíce v knihovně a já vám odteď budu navždy dlužen," zašeptal opat.
Léčitelův pomocník se uklidnil. Nikdy na něho nepřijdou.


Téma: Ticho po pěšině - 22.4.2018
Hořký dozvuk pomsty
Léčitelův učeň začal litovat činu, který provedl. Původně mělo jít jen o menší požár, kterým by zakryl útěk bratra Haydena. Ale po jeho smrti se ho zmocnila zuřivost. Chtěl se pomstít opatovi za rozsudek, který nad jeho přítelem vynesl. Netušil, že byl Hayden ušetřen mnohem většího utrpení.
Jenže když teď pozoroval následky svých činů, pochopil, že chyboval. Viděl bratry, jak pracují na opravách konventu nedbaje na bolest z popálenin, které nedávno utržili.
Život v klášteře se vracel do normálu. Nikdo se ani slůvkem nezmiňoval o neštěstí, které je postihlo.
Jen ohořelé kameny byly připomínkou děsivé noci.
Ony a jeho svědomí.

Téma: Malebná slova - 23.4.2018
Potrestání
Život se pozvolna vrátil do starých kolejí. Avšak léčitelův pomocník stále mlčky trpěl. Viditelné jizvy na rukou a tváří bratří mu nedali spát. Nakonec to nedokázal snést. Na ranní mši vystoupil. Poklekl před sedmero dračích soch.
"Doznávám se ke svým hříchům. Já, nehodný služebník dračí, nemám právo žít v těchto zdech poté, co jsem způsobil bolest bratrům. Nevymlouvám se. Za své činy mohu pouze já sám. Nežádám o odpuštění! Mojí povinností je trpět!"
S posledními slovy roztrhl kutnu.
Kaple se ponořila do ticha.
Mniši v šoku přihlíželi, jak muž bere do rukou rozžhavený dračí spár a přikládá jej k tváři.

Téma: Daně a smrt - 24.4.2018
Nabídka mlčenlivosti
"Stálo to za všechny ty peníze?" zeptal se léčitel Adamara, když mu převazoval ruce. "Vše mi řekl," dodal a kývl směrem k posteli, kde spal jeho, teď již bývalý, učeň.
"Nebyl to můj plán," podotkl Adamar tiše.
"Přesto jste se rád zapojil. Je jednodušší okrádat o peníze klášter, že?" popíchl jej léčitel. "Vím o všem, ale jsem ochoten mlčet," pokračoval léčitel ve svém proslovu. "Dva mrtví, jeden nadějný život zničený, mnoho jizev na těle a duši bratří. Myslím, že je to dostatečná daň."
"Budu potřebovat vaši pomoc," podotkl Adamar. "Bude nutné přesvědčit opata o přesunu jistých bratří do různých klášterů."

Téma: Zadek sedí - 25.4.2018
Rozloučení
"Po zbytek života si budu vyčítat, že jsem tě nezastavil," povzdechl si léčitel.
"Vy? Vy jste to věděl?" vydechl překvapeně bývalý učedník.
"Tušil. Jak jinak by mohl mít bratr Hayden schovaný rulík v truhle v nemocničním křídle?" pokrčil léčitel rameny.
"Nejvíc mne mrzí, že jsem vás zklamal," zašeptal mladík.
"Jestli to chceš odčinit, snaž se nežít jako poustevník. Máš mé znalosti, dokážeš si ve světě vydobýt uznání," odpověděl léčitel.
"S tímhle?" dotkl se mladý muž jizvy. "Nemám šanci."
"Právě proto! Bude ti připomínat, že nechceš být sobcem sedícím na zadku."
Ani jeden netušil co víc říct. Mlčky se navždy rozloučili.

Téma: Pozor kouše - 26.4.2018
Schůzka u opata
"O tom, že byl předchozí opat zavražděn, jsem nepochyboval," pronesl opat znaveně. "Jen jsem čekal, že to byl akt jednotlivce. Adamare, jste si jist?"
"Hayden mi nabídl, abych se přidal k němu a jeho skupině. Sešli jsme se v knihovně. Bylo jich tam šest," zopakoval Adamar, co již jednou řekl. "Znal jsem Haydena z vyprávění jeho otce. Pes, který štěká, ale nekouše. Jeho nabídku jsem odmítl."
"Nedával jste dobrý pozor. Tenhle pes kousat uměl," podotkl léčitel.
"Předpokládám, že rulík měl být trestem za mé odmítnutí," souhlasil Adamar.
"Dobrá. Zbylé čtyři bratry rozešleme do jiných klášterů," rozhodl opat a ukončil schůzku.

Téma: Bez připojení - 27.4.2018
Projev vděku
Léčitel s Adamarem se zvedli, aby opustili opatovu pracovnu.
"Adamare, mohl bych s vámi mluvit o samotě?" ozval se opat. Adamar se zarazil. Léčitel odešel.
"Chtěl bych vám projevit vděk za záchranu svého života," pronesl opat. "Příkazy, které jsem dostal, stále platí. Veškerou poštu pro vás musím spálit. Vaše žena vám nepřestala psát. Každý úplněk přichází jeden dopis. Nabízím vám možnost jej před spálením přečíst."
Adamar překvapeně zamrkal. Poprvé v životě netušil jak reagovat.
"Od toku informací jste byl odříznut více než rok. Nemusíte to brát jako nabídku smíru. Stále mne můžete nenávidět," dodal opat a podal Adamarovi zapečetěný dopis.


Téma: Co když řeknu ne? - 28.4.2018
Strážce devíti klíčů
Adamar z opatovy pracovny zamířil rovnou do nemocničního křídla.
"Vypadáte překvapeně," podotkl léčitel.
"Opat přednesl nabídku míru," pronesl Adamar a posadil se.
"Měl byste jej přijmout," prohlásil léčitel pevným hlasem. Adamarovi došlo, že jde o příkaz.
"Co když o příměří nestojím?" zeptal se poťouchle.
"Zapomínáte, že i poté, co budou čtyři mniši rozvezeni do různých koutů Novie, zůstane tu jeden, co ví o vaši spoluúčasti v oné tajné skupině," připomněl mu léčitel.
"Ach, to by byl opat překvapen," zasmál se Adamar. "Mohu vám jen prozradit, že jsem uvažoval o jeho sesazení. Nakonec jsem přišel s mnohem ambicioznějším plánem," prohlásil Adamar.


Téma: Tetovaný - 29.4.2018
Úcta Barbarů
Split slib, který dal léčiteli, bylo těžké. Věděl, že v Aldormě i Tristenolu by se na něj dívali skrz prsty. I v Tezárii by byl jeho život složitý. Snad jen v Theosu by jej přivítali s otevřenou náručí.
Chvíli nad Theosem uvažoval. Ale pak museli zasáhnout draci. Putoval Karaminskou vrchovinou aniž by znal cíl své cesty, když narazil na kmen barbarů. Bál se, že přijde o život, ale oni jej ignorovali. Měli větší problém než jednoho cizince. Jejich šamanka bojovala o život.
Nezaváhal ani na vteřinu. Zachránil ji.
S prvním tetováním našel nový domov.
Stal se jedním z nich - Barbarem.

Téma: Se mnou odejde zákon
Po patnácti letech
Pohřební mše již dávno skončila a opatovo tělo bylo odneseno na hřbitov.
Adamar v kapli mlčky klečel. Vzdával úctu muži, kterého nakonec nazýval přítelem.
"Smím se připojit?" ozval se mužský hlas po jeho levici.
"Jistě, vaše veličenstvo," odpověděl.
Král poklekl.
"Přišel jste oznámit, kdo bude novým opatem?" zeptal se Adamar klidným hlasem.
"Pokud jsem byl dobře seznámen, volba již proběhla," podotkl král.
"A vy ji hodláte potvrdit?" odfrkl si Adamar.
"Klášterní volba platí a bude platit i po mém odchodu. Já reprezentuji jen světský zákon," pronesl král pevným hlasem. "Opate Brangane, gratuluji k vaší volbě. Nechť jsou vám draci nakloněni."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Blanch Blanch | Web | 31. května 2018 v 20:02 | Reagovat

Kruciš, Eylem! Zabloudila jsem k tobě přes tunu jiných odkazů po takové době, netušila jsem vůbec, že jsi ještě aktivní :D a ty tady máš pořád tuhle moji starou zelenou hrůzu :D
Nechtěla bys raději něco jinčího? :D

2 Eylem Eylem | 8. června 2018 v 11:21 | Reagovat

[1]: hele, já byla ráda, že jsem něco někde vyhrabala. A Irsko je pořád srdeční záležitost. Ale jestli se ti chce patlat s něčím jiným, klidně můžeš.

Jinak jsem spíš aktivní na aldorma.cz pokud se dá o sem tam vydání článku s infem o postavě říct, že jde o aktivitu...

A jako... Já byla natěšená, že mi to někdo četl a nechal komentář a ono toto... Fňuk :-D

3 Blanch Blanch | Web | 19. června 2018 v 21:56 | Reagovat

Pardon, že jsem tě zklamala :), já už toho zrovna moc nenačtu, nečtu už ani fan fiction :), skoro ho už ani nepíšu, jen si do šuplíčku píšu nějaké své náměty a kapitoly ke knížce, ale to je taky jednou za půl roku, takže ani o psaní se nějak nedá mluvit :)

No, příští měsíc bych mohla mít čas, jestli chceš stále nějaké to Irsko, klidně si s něčím pohraju, to téma mám ráda :)

4 Eillen Eillen | 21. června 2018 v 19:33 | Reagovat

Když se ti bude chtít, budu ráda :-) Irsko stále miluji - a dokonce za měsíc tam konečně letím! Jen na pár dní, ale lepší než nic :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama